TOASTED RICE POWDER

  • ข้าวคั่ว

ข้าวคั่ว

  • ข้าวเหนียวนำมาคั่วสุกและมีกลิ่นหอม และบดตามความละเอียดที่ต้องการ
  • ตัวเลือกความละเอียด
    • ป่นหยาบ
    • ป่นละเอียด
  • ใส่ในลาบอีสาน, น้ำจิ้มแจ่ว, ซุปหน่อไม้, อาหารอีสาน